Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KUR’AN’IN HİYERARŞİYE YAKLAŞIMI

Karadeniz 12. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Rize, Turkey, 3 - 05 March 2023, pp.595-605

MÜSLÜMAN OLMAYAN İLE EVLENMENİN HÜKMÜ HAKKINDA TEFSİRLERDEKİ YORUMLAR

9. ULUSLARARASI MARDİN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Mardin, Turkey, 19 January - 21 March 2023, pp.217-226

Sahabenin Hatalarına Dönük Kur’an’daki Uyarılar

Şarkiyat Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 14 - 17 September 2017, pp.138-151

Bingöl’de Halidîlik (Mele Azin Ailesi)”, Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Halidîliğin Bingöl ve Çevresi Üzerindeki Etkisi

Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Halidîliğin Bingöl ve Çevresi Üzerindeki Etkisi, Bingöl, Turkey, 4 - 05 May 2017, pp.311-337

Medreselerin Yazılı Edebiyatın Gelişmesindeki Rolü ve Spesifik Olarak Kürtçe Meâl ve Tefsirlerin Gelişmesine Katkısı

Muş Alparslan Üniversitesi ÜNİDAP Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı Sosyal Kalkınma, Muş, Turkey, 28 - 30 September 2016, pp.84-97

Books & Book Chapters

KUR’AN’A GÖRE MUSİBETLERDE İNSAN KESBİNİN ROLÜ

in: HAKKARİ İLAHİYAT YAZILARI -I, Doç. Dr. AKMAN Mustafa, Editor, Peywend, Van, pp.97-118, 2021

Müfredatı ve Misyonuyla Varto Medreseleri

in: VARTO İnsan-Mekân-Hafıza, Yuca İrşad Sami, Editor, Ütopya Yayınevi, Ankara, pp.615-655, 2021

SÜNNÎ FIRKALARA GÖRE KESB

in: HAKKARİ İLAHİYAT YAZILARI I, Zekerya SARIBULAK, MAHSUM ASLAN, Editor, PEYWEND, Van, pp.167-195, 2021

Metrics

Publication

20

Citiation (TrDizin)

4

H-Index (TrDizin)

1

Thesis Advisory

1