Education Information

Education Information

 • 2014 - 2019 Doctorate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye (Dr), Turkey

 • 2004 - 2010 Undergraduate

  Marmara University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  Kamu harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre incelenmesi

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye (Dr)