Education Information

Education Information

  • 2017 - 2020 Doctorate

    Inonu University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri Hemşireliği (Dr), Turkey

  • 2007 - 2011 Undergraduate

    Van Yüzüncü Yil University, Van Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Turkey