Education Information

Education Information

 • 2021 - Continues Doctorate

  Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tefsir (Dr), Turkey

 • 2018 - 2021 Postgraduate

  Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 2013 - 2018 Undergraduate

  Marmara University, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr. (İö), Turkey

Dissertations

 • 2021 Postgraduate

  Ebû Ca'fer et-tûsî'nin Et-tibyân fî Tefsiri'l-Kur'ân ve Feyz-i Kâşânî'nin Tefsiru's-sâfî adlı tefsirleri bağlamında İmâmiyye-İsnaaşeriyye Akaidinin Kur'an tefsirindeki yansımaları

  Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü