Education Information

Education Information

 • 2016 - 2021 Doctorate

  Van Yüzüncü Yil University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 2008 - 2016 Postgraduate

  Dicle University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arap Dili Ve Belagatı (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2003 - 2007 Undergraduate

  Dicle University, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., Turkey

Dissertations

 • 2021 Doctorate

  Arap edebiyatında vaazlar: Abbasîler dönemi

  Van Yüzüncü Yil University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü