Education Information

Education Information

 • 1990 - 1996 Doctorate

  Cukurova University, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Turkey

 • 1986 - 1989 Postgraduate

  Cukurova University, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Turkey

 • 1979 - 1983 Undergraduate

  Ankara University, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Batı Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1996 Doctorate

  Kulturspezifische Wörter im Deutschen und ihre vermittlung ins Turkische

  Cukurova University, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

 • 1989 Postgraduate

  Wortbildung im Deutschen und im Türkischen

  Cukurova University, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü