Education Information

Education Information

 • 2017 - 2023 Doctorate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisadi Gelişme Ve Uluslararası İktisat (Dr), Turkey

 • 2013 - 2017 Postgraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2008 - 2012 Undergraduate

  Van Yüzüncü Yil University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2023 Doctorate

  Sürdürülebilir yerel kalkınma için tersine lojistiğe uygun yenilenebilir enerji kaynakları: TRB2 bölgesi üzerine bir alan araştırması

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisadi Gelişme Ve Uluslararası İktisat (Dr)

 • 2016 Postgraduate

  Bölgesel kalkınmada yenilenebilir enerji kaynaklarının rolü: DAP örneği

  Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Yl) (Tezli)