Education Information

Education Information

 • 2022 - 2023 Postgraduate

  Kirklareli University, İİBF, Kamu Diplomasisi, Turkey

 • 2014 - 2019 Doctorate

  Sakarya University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler (Dr), Turkey

 • 2010 - 2014 Undergraduate

  Anadolu University, İktisat Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Turkey

 • 2010 - 2013 Postgraduate

  Sakarya University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2004 - 2009 Undergraduate

  Gazi University, Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik Ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  Türkiye’xxdeki Kürt meselesi etrafındaki şiddet sarmalının Galtung’xxun çatışmaları ele alma yöntemi bağlamında incelenmesi

  Sakarya University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler (Dr)

 • 2013 Postgraduate

  Çokkültürlülük ve insani güvenlik sorunlarının öteki algısı ekseninde incelenmesi

  Sakarya University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English