Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Importance of Rational Drug Use In Children

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology, Bitlis, Turkey, 27 October 2017

Determination of elements of mohair in Ankara goats by plasma optical emissions spectrometry(ICP-OES”

3 rd Intenational Conferences on engineering and natural sciences, Budapest, Hungary, 3 - 05 May 2017, pp.141

DETERMINATION OF ELEMENTS OF MOHAIR IN ANKARA MOHAIR GOATS BY PLASMA OPTICAL EMISSION SPECTROMETRY (ICP-OES)

3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS), Budapest, Hungary, 3 - 07 May 2017

Books & Book Chapters

HAVA KİRLİLİĞİ VE BİLİŞSEL GERİLEME BOZUKLUKLARI

in: Hemşirelikte İnterdisipliner Araştırmalar, GÜDÜCÜ TÜFEKCİ Fatma, CAN Veysel, BULDUK Mehmet, Editor, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, Ankara, pp.131-150, 2022

SAĞLIK OKURYAZARLIĞI VE HEMŞİRELİK

in: HEMŞİRELİKTE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR, Can Veysel, Bulduk Mehmet, Editor, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, Ankara, pp.79-98, 2022

GÖÇÜN BİLİNMEYEN YÜZÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

in: Hemşirelikte İnterdisipliner Araştırmalar, GÜDÜCÜ TÜFEKCİ Fatma, CAN Veysel, BULDUK Mehmet, Editor, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, Ankara, pp.69-83, 2022

GESTASYONEL DİABETES MELLİTUSUN GEBELİK, DOĞUM SONU DÖNEM VE EMZİRMEDE YÖNETİMİ

in: BAZI SAĞLIK SORUNLARINA GÜNCEL BAKIŞ: TIBBİ, PSİKOSOSYAL, MESLEKİ YÖNLER, GÜLÇEK Emral, Editor, İKSAD Publishing Hause, Ankara, pp.23-41, 2022

HAVA KİRLİLİĞİ MARUZİYETİNİN ÜREME SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

in: HEMŞİRELİKTE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR, Can Veysel, Bulduk Mehmet, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.19-40, 2022

COVID-19 Salgınında Dezavantajlı Gruplar ve Halk Sağlığı Hemşireliği

in: İç Hastalıkları Hemşireliği ve COVID-19., ŞENUZUN AYKAR FİSUN, Editor, Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, Ankara, pp.64-72, 2020

Dünyada ve Ülkemizde COVID-19 Politikaları İçinde Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulamalarının Yeri ve Önemi

in: COVID-19 Pandemisi ve Halk Sağlığı Hemşireliği., AKSAYAN Seçil, Editor, www.digitalakademi.com, Ankara, pp.7-18, 2020 Sustainable Development

Dünyada veülkemizde COVID-19 politikaları içinde halk sağlığı hemşireliği uygulamalarının yeri ve önemi.

in: COVID-19 Pandemisi ve Halk Sağlığı Hemşireliği. , Seçil AKSAYAN, Editor, www.digitalakademi.com, Ankara, pp.7-18, 2020 Sustainable Development

Metrics

Publication

17

H-Index (WoS)

2

Citiation (TrDizin)

5

H-Index (TrDizin)

1
UN Sustainable Development Goals