Education Information

Education Information

 • 2016 - 2020 Doctorate

  Dicle University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), Turkey

 • 2013 - 2016 Postgraduate

  Dicle University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2009 - 2013 Undergraduate

  Dicle University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2020 Doctorate

  Kurumsal sosyal sorumluluk ve çevre muhasebesi: Tekstil sektöründe bir uygulama

  Dicle University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr)

 • 2016 Postgraduate

  Sanayi sektöründe çevre muhasebesi üzerine bir araştırma: Diyarbakir ili örneği

  Dicle University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli)