Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

COVID-19 SÜRECİNDE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI İLE AKILCI İLAÇ KULLANIMI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

3rd INTERNATIONAL 5 OCAK SOCIAL and HUMANITIES SCIENCES CONGRESS, Adana, Turkey, 04 May 2022, pp.837-847 Sustainable Development

COVID-19 PANDEMİSİNE BAĞLI DURUMLUK VE SÜREKLİ KAYGI DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

II. KÜRESEL PANDEMİLER VE MULTİDİSİPLİNER COVID-19 ÇALIŞMALARI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 19 July 2021, pp.123-132 Sustainable Development

Books & Book Chapters

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MADDE BAĞIMLILIĞINA KARŞI FARKINDALIKLARININ BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

in: SAĞLIK BiLiMLERİ ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR VIII, Prof. Dr. Didem Önay Derin, Editor, Eğitim Yayınevi, İstanbul, pp.277-296, 2022

Metrics

Publication

6

Project

5

Thesis Advisory

1
UN Sustainable Development Goals