Education Information

Education Information

 • 2022 - Continues Doctorate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), Turkey

 • 2013 - 2019 Postgraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2013 - 2019 Postgraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1996 - 2001 Undergraduate

  Kocaeli University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2019 Postgraduate

  Kamu kurumlarının personel devir hızında mobbing'in etkileri: Örnek bir uygulama

  Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli)