Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Özel Gereksinimli Çocuklarda Cinsel İstismarı Önlemede Cinsel Eğitimin Önemi

Ankara International Congress on Scientific Research - IX, Ankara, Turkey, 26 - 29 December 2023, pp.1453-1460

Baba Katılımını Etkileyen Faktör: Anne Bekçiliği

Uluslararası 5. Çocuk Gelişimi Kongresi, Ankara, Turkey, 15 November 2023, pp.48-49

Covid-19 Salgınının İlköğretim Okullarındaki Eğitim Sürecine Etkileri

3. ULUSLARARASI KÜRESEL PANDEMİLER VE MULTİDİSİPLİNER COVID-19 ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 17 October 2021, pp.112-117

Books & Book Chapters

Çocukta Sanat Eğitimi

in: Sağlık Bilimleri Alanında Akademik Araştırma ve Derlemeler, Mehmet Tuğrul Yılmaz - Bülent Işık, Editor, Platanus Yayınevi, Ankara, pp.209-220, 2023

DIGITAL ADDICTION AND ITS EFFECTS IN EARLY CHILDHOOD

in: CHILD AND CHILD EDUCATION IN THE 21TH CENTURY, Emre Oğuz, Ulutaş Keskinkılıç Ayşegül, Editor, LIVRE DE LYON, Lyon, pp.97-107, 2022

21. Yüzyılda Çocuk Gelişimi ve Değerler

in: Farklı Disiplinlerin Perspektifinden Değerler, Tutal Özgür, Kartal Bilal, Editor, Sonçağ Akademi, Ankara, pp.97-108, 2022

Metrics

Publication

8