Education Information

Education Information

 • 2011 - 2018 Doctorate

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Dr), Turkey

 • 2008 - 2011 Postgraduate

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2005 - 2008 Undergraduate Minor

  Cukurova University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Turkey

 • 2004 - 2008 Undergraduate

  Cukurova University, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  Farklı kalsiyum derişimlerinde cıva, çinko, krom ve nikel etkisinde kalan balıklarda (Oreochromis niloticus) bazı serum değerleri ve besin kalitelerinin incelenmesi

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Dr)

 • 2011 Postgraduate

  Laktik asit bakterilerinin farklı balık infüzyon sıvılarında organik asit üretiminin HPLC ile incelenmesi

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi (Yl) (Tezli)