Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi Rejimine Yönelik Bir Literatür Taraması

ULUSLARARASI BİLİMSEL DERLEME ÇALIŞMALARI KONGRESİ, 11 - 12 February 2024

Karbon Vergisinin Türkiye'ye Getireceği Mali Yükler

1. Uluslararası Kentsel ve Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, ISURDEV, Diyarbakır, Turkey, 2 - 04 November 2023

Relationship Between Poverty And Migration: The Case of Hakkari (Yuksekova )

Iarsp 2017 International Social Sciences And Humanities Berlin Conference, 18 May 2017 - 21 May 2021 Sustainable Development

SPECIAL CHARACTERISTICS OF MIGRANTS: THE CASE OF HAKKARI (YUKSEKOVA)

ISPEC ULUSLARARASI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Siirt, Turkey, 10 - 12 June 2019

Turizmin Ekonomik Önemi Bağlamında Bitlis İlinin Ekonomik Turizm Potansiyelleri

Uluslararası Sosyo-ekonomik Araştırmaları ve Kalkınma Kongresi, Bitlis, Turkey, 27 - 28 September 2018

Göç Üzerindeki Etkili Kamu Hizmetleri: Yüksekova Örneği

Uluslararası 11. Kamu Yönetimi Sempozyumu, 28 - 30 September 2017 Sustainable Development

Eğitimin Yarattığı Göç, Göçten Etkilenen Eğitim

IV Eurasian Journal of Educational Research, 11 - 14 May 2017

Yoksulluk ve Göç İlişkisi: Hakkari ( Yüksekova ) Örneği

I. Uluslararası Göç ve Kültür Sempozyumu, Amasya, Turkey, 1 - 03 December 2016

Books & Book Chapters

Turizmin Ekonomik Önemi ve Bitlis İlinin Ekonomik Turizm Potansiyelleri

in: Turizm Araştırmaları III, BAYRAM ALİ TURAN, GARGACI KINAY AYSUN, Editor, ÖZGÜR YAYINLARI, pp.41-80, 2024

Episodes in the Encyclopedia

TÜRKİYE TURİZM ANSİKLOPEDİSİ

Detay Yayıncılık, pp., 2022

Metrics

Publication

13

Project

3
UN Sustainable Development Goals