Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Toplumsal Değişimde Göç Olgusunun Kültürel Güvenliğe Yansıması

X. Ulusal Sosyoloji Kongresi-Krizler Çağının Toplumsal Halleri, İstanbul, Turkey, 20 - 22 September 2023

Türkiye'de Mesleki Eğitimin Bugünü ve Gelecek Hedefleri

Mesleki Eğitimin Geleceği Kongresi-Future of Vocational Education Kongress, Hakkari, Turkey, 14 June - 15 September 2023

A FIELD STUDY ON FUTURE CHOISES OF STUDENTS IN VOCATIONAL HIGH SCHOOLS: THE CASE OF HAKKARI

6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATIVE STUDIES OF CONTEMPORARY SCIENCES, Tokyo, Japan, 01 August 2022

1984-2018 YILLARI ARASINDA HAKKARİ’DE GERÇEKLEŞEN KAMU YATIRIMLARI VE KENTLEŞMEYE ETKİSİ

CUMHURİYET DEVRİNİN BİR SERHAT VİLAYETİ HAKKARİULUSLARARASI SEMPOZYUMU, 2 - 04 May 2019

SURİYELİ MÜLTECİ ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNU: HATAY İL ÖZELİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

GÖÇ, MÜLTECİLİK VE İNSANLIK, Kocaeli, Turkey, 26 - 29 October 2018, vol.1, pp.81-99

OSMANLI MİLLET SİSTEMİ VE ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK POLİTİKALARI

ULUSLARARASI İNSAN ÇALIŞMALARI, Ankara, Turkey, 6 - 09 December 2018, vol.1, pp.350-351

Books & Book Chapters

İRAN: Kimlik ve Siyaset

Eğitim Yayınevi, Konya, 2023

Değerlerin Sosyal İnşası ve Değerler Sosyolojisi

in: Farklı Disiplinlerin Perspektifinden Değerler, Tutal Özgür, Kartal Bilal, Editor, Sonçağ Akademi, Ankara, pp.57-70, 2022

SABAHATİİN ALİ ESERLERİNİN SOSYOLOJİK BİR DEĞERLENDİRMESİ

in: SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLERDE GÜNCEL TARTIŞMALAR 3, SÖNMEZ Sinan, IŞIK Özgür, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.365-378, 2022

Metrics

Publication

15

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

1