General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Işletme, Sayısal Yöntemler

Metrics

Publication

5

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

2