Education Information

Education Information

 • 2014 - 2020 Doctorate

  Karabuk University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Dr), Turkey

 • 2012 - 2014 Postgraduate

  Karabuk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2004 - 2009 Undergraduate

  Bolu Abant İzzet Baysal University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2020 Doctorate

  Saf ve grafen katkılı pva arayüzey tabakalı metal-yarıiletken diyotların akım-iletim mekanizmalarının sıcaklığa bağlı incelenmesi

  Karabuk University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Dr)