Education Information

Education Information

 • 2016 - 2020 Doctorate

  Ataturk University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi (Dr), Turkey

 • 2009 - 2011 Postgraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi (Yl) (Tezli) (Atatürk Üniv. Ortak), Turkey

 • 2004 - 2009 Undergraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2020 Doctorate

  Kurgusal metinlerde şiddet olgusuyla karşılaşan beşinci sınıf öğrencilerinin Ömer Seyfettin öyküleri bağlamında şiddeti algılamaları üzerine bir araştırma

  Ataturk University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı

 • 2011 Postgraduate

  Bingöl'de anlatılan masalların çocuk eğitimi açısından incelenmesi

  Van Yüzüncü Yil University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi (Yl) (Tezli) (Atatürk Üniv. Ortak)