General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Işletme, Örgütsel Davranış

Metrics

Publication

19

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

3
UN Sustainable Development Goals