Education Information

Education Information

 • 2013 - 2019 Doctorate

  Gaziantep University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), Turkey

 • 2009 - 2012 Postgraduate

  Nevsehir Haci Bektas Veli University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2000 - 2005 Undergraduate

  Erciyes University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  Sanat temelli eğitimin yöneticilerin liderlik becerileri üzerine etkisi

  Gaziantep University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr)

 • 2012 Postgraduate

  Pozitif örgütsel davranışın örgütsel sinizm üzerindeki etkileri: Kayseri ilindeki imalat sanayi işletmelerinde bir araştırma

  Nevsehir Haci Bektas Veli University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli)