General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası Ilişkiler, Yönetim Bilimleri

Metrics

Publication

20

Citiation (TrDizin)

6

H-Index (TrDizin)

1

Thesis Advisory

4

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals