General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Iktisat, Iktisadi Gelişme Ve Uluslararası Iktisat

Metrics

Publication

5

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1
UN Sustainable Development Goals