Education Information

Education Information

 • 2012 - 2016 Doctorate

  Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Pazarlama (Dr), Turkey

 • 2008 - 2011 Postgraduate

  Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Pazarlama (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2004 - 2009 Undergraduate

  Marmara University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  İşletmelerde bireysel ve kurumsal faktörlerin satış performansı üzerindeki etkisinde müşteri odaklılık ve satış odaklılığın moderatör rolü ve bir uygulama

  Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Pazarlama (Dr)

 • 2011 Postgraduate

  Tüketici davranışlarında durumsal faktörlerin satın alma niyeti ve memnuniyet üzerindeki etkisi ve bir araştırma

  Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Pazarlama (Yl) (Tezli)