Education Information

Education Information

 • 2011 - 2013 Post Doctorate

  Tekirdağ Namik Kemal University, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, Turkey

 • 2005 - 2011 Doctorate

  Akdeniz University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Dr), Turkey

 • 2003 - 2005 Postgraduate

  Akdeniz University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1999 - 2003 Undergraduate

  Akdeniz University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  Türkiye mağara çekirgeleri (Orthoptera, Rhaphidophoridae): Morfolojik ve moleküler veriler ışığında taksonomi, filogeni ve biyocoğrafyaları

  Akdeniz University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Dr)

 • 2005 Postgraduate

  Anterastes (Orthoptera, Tettin goniidea) cinsi babadaghi tür grubunun 16S rDNA filogenisi, filocoğrafyası ve tür hipotezlerinin moleküler ve davranışsal verilerle sınanması

  Akdeniz University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English