Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İslam Hukukunda Makâsıd Tartışmaları Hile-i Şer'iyye Örneği

İlahiyat Bilimlerinde Makâsıd, İstanbul, Turkey, 13 October 2023, vol.1, pp.100-119

ŞER'İ HÜKÜMLERİ KANUNLAŞTIRMA'DA TÜEKİYE TECRÜBESİNİN ÖNCÜLÜĞÜ-MECELLE-İ AHKÂM-İ ADLİYYE ÖRNEĞİ

Uluslarararsı İslam ve Yorum Vıı " Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye’de Din ve Hayat Sempozyumu", Malatya, Turkey, 26 - 28 October 2023, vol.3, pp.305-314

The Jurisprudential Rooting Of Imam Al-Zamakhshari التأصيل الفقهي عند الإمام الزمخشري

Bütün Yönleriyle Uluslararası Zemahşeri Sempozyumu, Sivas, Turkey, 26 - 27 October 2023, vol.1, pp.195-196

2. Uluslararası ZAP HAVZASI Sempozyumu Kültürel Miras ve Sözlü Gelenek

عادات أهل الزاب في الزواج وحكمها في الميزان الفقهي Zap Bölgesinde Evlilik Geleneği ve Fıkıh Açısından Hükmü, Hakkari, Turkey, 21 - 23 October 2022, vol.1, pp.739-755

المُلَّا خليل الإسعردي ومنهجه الفقهي ALMULLA KHALIL AL'İİSEARDİ HIS APPROACH ALFİQHİ

Uluslararası Tarih, Kültür, Dil ve Sanat Bağlamında Bitlis Sempozyumu, Bitlis, Turkey, 03 May 2023, vol.1, pp.1220-1226

ENDÜLÜSLÜ İLIM ADAMLARININ FAS TARAFINA GÖÇÜ EDEBIYATÇILAR VE FAKIHLER ÖRNEĞI

İSLAM VE YORUM VI, İstanbul, Turkey, 13 - 15 May 2022, vol.2, pp.275-292

The Emigration of Sheikh Mulla Ramadan Al-Bouti to the Levant and its İmpact on Syrian Society هجرة الشيخ مُلَّا رمضان البوطي إلى الشام وأثره في المجتمع السوري

Ekonomik, Sosyal, Siyasal ve Kültürel Boyutlarıyla “GÖÇLERİN GELECEĞİ” Uluslararası Sempozyum, Batman, Turkey, 14 October 2022, vol.1, pp.705-719

Fuad Sezgin Ve Fıkıh Kaynakları Tarihi’ne Katkılarıفؤاد سزكين وخدمته في تأريخ مصادر الفقه الإسلامي

3.Uluslararası Ahmed-i Hânî Sempozyumu “İslam Bilim ve Kültür Tarihçisi olarak Prof. Dr. Fuat SEZGİN, Ağrı, Turkey, 5 - 06 October 2019, vol.1, pp.159-167

İbn Musek el-Hakkâri Ailesine Mensup Hadis Alimleri

Uluslararası Zap Havzası Uleması Sempozyumu I, Hakkari, Turkey, 26 - 29 April 2018, vol.2, pp.747-760

KADINLARA GÜZEL GEÇİMوعاشروهن بالمعروف

Hakkari Üniveresitesi İlahiyat Fakkültesi, Hakkari, Turkey, 2 - 03 May 2014, vol.1, pp.256-260

Tevekkül İntiharı Önlerالانتحار منافي لمعنى التوكل على الله

Uluslararası İslam ve Ruh Sağlığı Sempozyumu, Hakkari, Turkey, 29 November 2014, vol.1 Sustainable Development

Books & Book Chapters

İslam Hukukunda Makâsıd Tartışmaları Hile-i Şer'iyye Örneği

in: İlahiyat Bilimlerinde Makâsıd, Doç. Dr. Yunus KAPLAN, Editor, Nida Akademi, İstanbul, pp.100-119, 2023

Fıkıh Kaideleri ile Dil Kaideleri Arasındaki İlişki (Şerhu’s-Siyeri’l-Kebîr Adlı Eserdeki Dil ve Fıkıh Kaideleri Özelinde)

in: ARAPÇA VE EĞİTİMİ, DR. ÖĞR. ÜYESİ ASEM H. A. ABDELGHANY + DOÇ. DR. AHMET ALİ ÇANAKCI, Editor, Palet Yayınları, Konya, pp.41-64, 2023

هجرة علماء الأندلس إلى عدو المغرب الأدباء والفقهاء أنموذجاً Migration of Andalus Scientists to the district of Maghreb Writers and Faqihts as a model

in: İSLAM VE YORUM VI II. CİLT, Doç. Dr. Harun BEKİROĞLU Dr. Öğr. Üyesi Ramazan MEŞE Doç. Dr. İsmail SÖYLEMEZ, Editor, ENSAR NEŞRİYAT TİC. A, İstanbul, pp.275-292, 2022

الضوابط الأخلاقية للفتاوى الشرعية / (Şer‘î Fetvalar için Ahlakî Kurallar)

in: DİN, DÜŞÜNCE VE AHLÂK I , Doç. Dr. Bayram Kanarya Doç. Dr. Davut Eşit Arş. Gör. Abdulkerim Çelenk Arş. Gör. Nurullah Yılmaz Arş. Gör. Yusuf Kağanarslan, Editor, Nida Akademi, Van, pp.343-363, 2022

Kürtaj Operasyonlarında Şer‘î İlkeler الضوابط الشرعية لعمليات الإجهاض

in: HAKKARİ İLAHİYAT YAZILARI -II, Dr. Zekerya SARIBULAK , Dr. Mahsum ASLAN, Editor, Peywend, Van, pp.117-134, 2021

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İSLÂM HUKUKU AÇISINDAN SAĞLIK. مقاصد الشريعة في حفظ صحة البدن من خلال الطهارة

in: İSLÂM’DA SAĞLIK VE KORUYUCU HEKİMLİK, Prof. Dr. Âdem YERİNDE, Editor, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yayını, Ağrı, pp.269-276, 2021

KORONAVİRÜS ZAMANINDA AİLE VARLIĞININ KORUNMASINDA KENDİNİ KORUMA (HIFZÜ’N-NEFS) ROLÜNÜ ETKİNLEŞTİRMEK تفعيل دور مقصد حفظ النفس في الحفاظ على كيان الأسرة في زمن كورونا

in: PANDEMİ SÜRECİNDE AİLE OLMAK-2 (e- Kitap) , Prof. Dr. Mehmet Bayyiğit, Doç. Dr. Mehmet Özkan, Doç. Dr. Ahmet Ali Çanakçı, Dr. Asem H.Abdelghany, Editor, PALET YAYINLARI, Konya, pp.39-53, 2021

Çocuğa Din Ahlak Öğretiminde Nebevî Yöntemler ve Dinî Amaçları. وسائل نبوية خاصة لتعليم الطفل الدين والأخلاق ومقاصدها الشرعية

in: ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ DİN-AHLAK-DEĞERLER EĞİTİMİ VE SORUNLARI 1 (e- Kitap), Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT Doç. Dr. Mehmet ÖZKAN Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ali ÇANAKCI Dr. Öğr. Üyesi Asem Hamdy Ahmed ABDELGHANY, Editor, Palet Yayınları, Konya, pp.501-517, 2020

Metrics

Publication

41

H-Index (WoS)

1

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1
UN Sustainable Development Goals