Şîrâzî’nin “el-Luma’ fî Usûli’l-Fıkh” Adlı Eserindeki Yöntemi. منهج الشيرازي في كتابه" اللمع في أصول الفقه


MURAD S.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.8, no.13, pp.148-174, 2020 (Peer-Reviewed Journal)