Education Information

Education Information

 • 2017 - 2022 Doctorate

  Inonu University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Müzik Eğitimi (Dr), Turkey

 • 2010 - 2015 Postgraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2005 - 2009 Undergraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2022 Doctorate

  Müzik öğretmenlerinin iş doyumu ve mesleki tutum düzeyleri ile öğrencilerin müzik dersine yönelik tutumlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi

  Inonu University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Müzik Eğitimi (Dr)

 • 2015 Postgraduate

  Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında verilen armoni dersinin kuramsal müzik dersleriyle olan ilişkisi

  Van Yüzüncü Yil University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi (Yl) (Tezli)