Energy input-output analysis in rose oil agriculture in Isparta province


Creative Commons License

GÖKDOĞAN O., DEMİR F.

Tarım Bilimleri Dergisi, vol.19, no.1, pp.33-43, 2013 (SCI-Expanded) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19 Issue: 1
  • Publication Date: 2013
  • Doi Number: 10.1501/tarimbil_0000001226
  • Journal Name: Tarım Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.33-43
  • Hakkari University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, it was aimed to determine the energy balance in oil rose production in Isparta province in Turkey. Simple random sampling method was used in the selection of enterprises. The survey was applied to 121 the number of farms. In 2008, a preliminary study was done face to face interviews with 121 farms. Rose cultivation trials to determine the energy balance were discussed and the tests were performed in 15 plants. In 15 plants, energy balance sheets were also determinated by observation and measurement methods in 2009 and 2010. Non-parametric data envelopment analysis was used in the measurement of productive activity efficiency. Prediction of productive activity efficiency measurement was made via SPSS and DEAP 2.10 pocket software. In cultivation of rose oil, it was determined that energy input was 16544 MJ ha-1, energy output was 23437.35 MJ ha-1 and output/input ratio 1.42. According the first and second years test results, it was found that the input energy of fertilizer was higher than the human labor energy input. This situation is due to inadequate practices oilseed harvest mechanization especially in the cultivation of roses.
Bu çalışmada, Isparta yöresindeki yağlık gül bitkisi yetiştiriciliğinde enerji bilançosunun belirlenmesi amaçlanmıştır. İşletmelerin seçiminde basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Anket uygulanacak işletme sayısı 121 olarak belirlenmiştir. 2008 yılında 121 işletme ile yüz yüze anket yapılarak ön çalışma yapılmıştır. Enerji bilançosu çalışması; 121 işletme içerisinden seçilen 15 işletmede 2009 ve 2010 yıllarında yapılan gözlem ve ölçüm yoluyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada üretim faaliyetindeki etkinliğin ölçülmesinde parametrik olmayan VZA (Veri Zarflama Analizi) kullanılmıştır. Etkinlik ölçümlerinin tahmini, SPSS ve DEAP 2.10 paket programında yapılmıştır. Yağlık gül yetiştiriciliğinde; 16544 MJ ha-1 enerji girdisi, 23437.35 MJ ha-1 enerji çıktısı elde edilmiş ve bu değerlere göre enerji çıktı/girdi oranı 1.42 olarak bulunmuştur. Birinci ve ikinci yılın ortalama genel enerji girdileri içerisinde insan işgücü enerjisi, gübre enerji girdisinden sonra ikinci sırada yer almıştır. Bu durum, yağlık gül yetiştiriciliğinde mekanizasyonun özellikle de hasat mekanizasyonu uygulamalarının yetersiz olduğunu göstermektedir.