Some Reproductive Traits of Karakaş Ewes in Hakkari


BİNGÖL E., AYGܜN T.

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.3, no.2, pp.113-118, 2013 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This study was carried out on 67 Karakaş ewes and 64 lambs obtained from February and March 2003 in the arable field of Demirtaş village of Yağmurlu, Hakkari. In this study, reproductive traits of Karakaş ewes were investigated. The averages of reproductive traits such as sterility, fertility, twining, abortion and pregnancy rate, fecundity, litter size and gestation efficiency were 4.48%, 86.57%, 13.79%, 8.96%, 95.53%, 0.96, 1.10 and 7.63 kg respectively.
Bu araştırma, Hakkâri İli Yağmurlu Köyü Demirtaş Mezrasında yetiştirilen 67 baş Karakaş koyunu ve bunların 2003 yılı Şubat ve Mart aylarında doğan 64 baş kuzusu üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada Karakaş koyunlarının bazı döl verim özellikleri incelenmiştir. Karakaş koyunlarında döl verim özelliklerinden, kısırlık oranı, doğum oranı, ikizlik oranı, yavru atma oranı, gebelik oranı, koç altı koyun başına kuzu sayısı, doğuran koyun başına kuzu sayısı ve gebelik etkenliği değerleri sırasıyla %4.48, %86.57, %13.79, %8.96, %95.53, 0.96, 1.10 ve 7.63 kg olarak bulunmuştur.