Psychologic effects of spiritual and moral cleansing methods in sufistic culture


Sayın E.

Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.15, 2013 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

When sufis talk about wudu morals in Islamic mysticism; they emphasize the importance of washing the wudu organs with peace of heart, staying in ablution, using an exact amount of water without wasting any, making sure of having spare water for wudu and also paying attention to similar material cleaning matters. The issue mostly stressed by sufis is to purify their outer selves from material filth; and their inner selves from unruly characters and ugly morals. According to Islamic mysticism, the main purpose in making use of spiritual and moral purifying methods is to acquit the inner self and thus purify the soul from everything else but God. Such a heart and soul would be morally and spiritually purified. Understanding the psychological effects of spiritual and moral purifying methods in this scope, is important for the integration of the soul and heart. Therefore, we shall be presenting the effects of spiritual and moral purifying methods, self-discipline, the experience of repenting, controlling and inspection, piety and reclusion, experience of fasting and hajj on self-recognition, consciousness, self-realization, self-respect, propriate striving and self-discovery phases.
İslâm Tasavvufunda sufiler, abdest adabından bahsederlerken; abdest organlarını kalp huzuru ile yıkamanın, devamlı abdestli bulunmanın, suyu israf etmeksizin şer’i ölçüde kullanmanın, yedekte abdest için su bulundurmak vb. maddî temizlik ölçülerine dikkat etmenin, manevî temizlik ölçülerine özen göstermenin önemine değinmişlerdir. Sufilerin en çok üzerinde durdukları mesele, zahirlerini maddi kirlerden; batınlarını ise, çirkin sıfatlardan ve sevimsiz ahlaktan temizlemektir. İslâm Tasavvufuna göre, ruhsal ve manevî temizlik metotlarına başvurma hususundaki temel amaç; nefsi tezkiye ederek, ruhu masivadan temizlemektir. Masivadan temizlenen kalp ve ruh, ruhsal ve manevî anlamda temizlenmiş olacaktır. Bu bağlamda ruhsal ve manevî temizlik metotlarının psikolojik etkilerini anlamak, arınmış bir ruh ve kalp bütünlüğünün sağlanması açısından önemlidir. Bu nedenle biz bu makalede, manevî ve ruhsal temizlik metotlarından masivadan arınmanın, nefsi terbiye etmenin, tevbe etme tecrübesinin, muhasebe ve murâkabenin, zühd ve uzletin, oruç ve hac ibadetini tecrübe etmenin; kişinin kendini-tanıma, vicdanlılık, kendini-gerçekleştirme, öz-saygı, benlik arayışı, kendini-keşfetme süreçleri üzerindeki etkilerini ortaya koyacağız.