“Mr. Peachum” as a “Bourgeois” Entreprenuer or Sombart vs. Brecht


Sert M.

Politik ekonomik kuram (Online), vol.7, no.Özel Sayı, pp.14-21, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: Özel Sayı
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.30586/1343244
  • Journal Name: Politik ekonomik kuram (Online)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.14-21
  • Hakkari University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, Werner Sombart (1863-1941) who has an academic and personal bad reputation in history of economic thought and Bertolt Brecht (1898-1956) who is considered as the pioneer of epic theatre are compared in terms of the way they deal with the bourgeois/entrepreneur. Bourgeois/entrepreneur narratives of both authors in their main texts, Der Bourgeois and Die Dreigroschenroman have been compiled and the similarities and differences between them are emphasized. While Sombart depicts the historical course of the characteristics of the bourgeois as a new human type that leads to capitalism, in two periods; Brecht tells another story about the bourgeois/entrepreneur and indeed capitalism of the post-war period. As a result of the analysis of both works, it can be said that the main difference between the two narratives is that the qualities that Sombart says belong to the advanced stages of capitalism and that he attributes negative meanings when compared to the qualities peculiar to the early bourgeoisie are considered in Brecht as valid for all periods and reflecting the true nature of the capitalist entrepreneur.
İktisadi düşünce tarihi içinde pek de iyi olmayan bir akademik ve kişisel şöhrete sahip olan Werner Sombart (1863-1941) ile epik tiyatronun öncüsü sayılan Bertolt Brecht’in (1898-1956) burjuva/girişimciyi ele alış biçimleri açısından karşılaştırma amacında olan bu çalışmada her iki yazarın bu kapsamda temel metni olarak değerlendirilebilecek Burjuva ve Beş Paralık Roman’daki burjuva/girişimci anlatıları derlenerek aralarındaki benzerlik ve farklılıklar üzerinde durulmuştur. Sombart, kapitalizme yol açan yeni bir insan tipi olarak burjuvanın sahip olduğu niteliklerin tarihsel seyrini iki dönem şeklinde resmederken; Brecht, savaş sonrası dönemin burjuva/girişimcisi ve gerçekte kapitalizmine yönelik bir başka hikâye anlatır. Her iki eserin incelemesi sonucunda iki anlatı arasındaki temel farklılığın Sombart’ın kapitalizmin ileri aşamalarına ait olduğunu söylediği ve erken dönem burjuvasına özgü nitelikler ile kıyaslandığında negatif anlamlar yüklediği niteliklerin Brecht’te tüm dönemler için geçerli olan ve kapitalist girişimcinin gerçek doğasını yansıtır şeklinde ele alındığı söylenebilir.