One of the Recent Representatives of Kurdish Children's Literature: Berfin Ayşe Öğüt


Creative Commons License

suvağci i.

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.II. Uluslararası Muş Sempozyumu (UMS'20), pp.71-79, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Kurdish children's literature is based on bilingual classical dictionaries, religious children's works,Kurdish folklore and translations. There are very few studies on recent representatives of thisliterature. We focused on the works of B. Ayşe Öğüt, one of the last representatives of thisgeneration. Thus, we draw the attention the literary production of this generation. According to thecriteria of Children's Literature, we examined issues such as gender, folklore elements, language ofthe works and the visual element in Öğüt's works. She tried to get rid of gender stereotypes in herworks and showed children Kurdish folklore as a basic resource. Öğüt strives to write in a non artificial language. A balance has been observed between writing and painting in terms of visualityin her works.
Bingehê Edebîyata zarokan ya Kurdî xwe dispêre ferhengên klasîk yên du zimanî, berhemên dînî yên zarokan, folklora Kurdî û wergerê. Li ser nifşê dûmahîkê yê vê edebîyatê pir kêm xebat hatine kirin. Em jî di vê lêkolîna xwe da li ser berhemên nivîskarek ji vî nifşî B. Ayşe Öğütê disekinin û dixwazin bala lêkolîneran bikêşin hilberîna edebî ya vî nifşî. Me mijarên wekî zayenda civakî, hêmanên folklorê, ziman û dîtbarîya berhemên Öğütê li gor pîvanên edebîyata zarokan vekola. Me dît nivîskarê hewil daye xwe ji klîşeyên zayenda civakî xelas bike û hêmanên folklora Kurdî wekî çavkanîyeka sereke nîşanî zarokan bide. Öğütê xwestîye bi zimanekî xwezayî û sade çîrokên xwe vebêje. Di berhemên wê da ji alîyê dîtbarîyê ve jî di navbera wêne û nivîsan da hevsengîyek heye.