Sustaınabılıty of budget defıcıt wıthın the framework of ıntertemporal external balance approaches ın Turkey


GÖKTUĞ M. R.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.27, no.3, pp.91-110, 2013 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this study sustainability of budget deficit in Turkey was analysed by using three different model with the data of 1987:M1-2013:M2 periods. In models, it was tested by using central government real budget evenues and central government real budget expenditures (including interest payments) series with Johansen co-integration method. In the analysis, 1987:M1-2013:M2 period was searched as two sub-terms and full term in order o see the effects of The New Economic Stability Program . As a result, it was determined that the budget deficit in Turkey in 1987-2001 periods was ustainable in very weak-form, in 2001-2013 periods was sustainable in strong- orm and in 1987-2013 periods was sustainable in weak-form.
Bu çalışmada, Türkiye'deki bütçe açığının sürdürülebilirliği; 1987:M1-2013:M2 dönemi verileriyle üç farklı model kullanılarak analiz edilmiştir: Modellerde, merkezi yönetim reel bütçe gelirleri ve merkezi yönetim eel bütçe harcamaları (faiz ödemeleri dahil) serileri kullanılarak, Johansen eş- bütünleşme yöntemiyle test edilmiştir. Analizde 2001 sonrası uygulanan güçlü ekonomiye geçiş programı nın etkilerini görmek amacıyla, 1987-2013 dönemi, ki alt dönem ve tam dönem olarak araştırılmıştır. Sonuç olarak; 1987-2001 döneminde Türkiyede bütçe açığının oldukça zayıf formda, 2001-2013 döneminde ise güçlü formda sürdürülebilir olduğu ve 1987-2013 döneminde ise zayıf formda sürdürülebilir olduğu bulgusu elde edilmiştir.