Current structure of the international political system and distribution of power


GÜNEŞ E.

Akdeniz İİBF Dergisi, vol.12, no.23, pp.78-101, 2012 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 23
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: Akdeniz İİBF Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.78-101
  • Hakkari University Affiliated: No

Abstract

In this study the structure of the international system and the power distribution are analyzed. In 1991, after bipolar structure came to an end, a number of theses have been put forward regarding the structure of the global politics: One thesis is that in guidance of the USA, international system is unipolar. Another is that a bipolar structure started to develop between the USA and China. Another thesis is that the international system has a multipolar structure. Nevertheless, when the power capacity of the big powers and their ability to apply it to the international politics are closely examined according to the neorealism, a structure which is in between a unipolar and multipolar structure comes out.
Bu çalışmada uluslararası sistemin yapısı ve güç dağılımı ele alınmıştır. 1991'de iki kutuplu yapının sona ermesinin ardından küresel politikanın yapısı hakkında farklı tezler öne sürülmektedir: Bunlardan biri, uluslararası sistemin ABD'nin güdümünde tek kutuplu olduğudur. Diğeri, ABD - Çin arasında çift kutuplu bir yapının oluşmaya başladığıdır. Bir diğer tez ise, uluslararası sistemin çok kutuplu bir yapı arz ettiğidir. Buna karşın, büyük güçlerin güç kapasiteleri ve bunu uluslararası politikaya uygulama yetenekleri neorealizme göre analiz edildiğinde tek ve çok kutupluluk arası bir yapı göze çarpmaktadır.