IEC62305-2’ye Göre Yıldırım Risk Analizi: Hakkâri Üniversitesi Örneği


ERDUMAN A., YILDIZ F.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.6, no.1, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier