E-TAX PRACTICES AND CHALLENGES ENCOUNTERED IN TURKEY


TURNA F., GEYIK O.

Legal Mali Hukuk Dergisi, vol.17, no.199, pp.1789-1814, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 17 Issue: 199
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Legal Mali Hukuk Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1789-1814
  • Hakkari University Affiliated: Yes

Abstract

The digital world brought about by the 21st century has led to ra- dical changes in the field of information technologies, revolutionizing allaspects of life. These practices, which are described as e-transformationin many countries and implemented under the name of e-government,have also received a lot of attention in Turkey and become more popularevery day. Taxation is a field where these practices have becomewidespread. In this process, the Revenue Administration (GIB) has suc- cessfully introduced many electronic practices under the name of e-taxpractices in order to facilitate tax-related transactions of tax administra- tions and taxpayers. The goal is to provide savings by performing taxa- tion services in the shortest time and at the least cost. However, the poli- cies and plans necessary for the effective, efficient and successful functi- oning of these practices towards achieving this goal bring about somedisadvantages to e-tax practices. The challenges encountered in e-taxpractices are the main subject of this study.
21. yüzyılın getirmiş olduğu dijital dünya ile birlikte, bilgi teknolo- jileri adı altında köklü değişiklikler meydana gelmiş ve bu değişiklikleryaşamın her alanında devrim niteliğinde uygulamalar getirmiştir. Birçokülkede e-dönüşüm olarak nitelendirilen ve e-devlet adı altında hayatageçirilen bu uygulamalar ülkemizde de gerekli ilgiyi görmüş ve uygula- ma alanlarının kapsamı gün geçtikçe genişletilmeye başlamıştır. Bu uy- gulamaların yoğun bir şekilde yaşandığı alanlardan biri vergilendirmealanıdır. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bu süreçte vergi idarelerinin vemükelleflerin vergisel işlemlerini kolaylaştırabilmek adına birçok elekt- ronik uygulamayı e-vergi uygulamaları adı altında başarılı bir şekildehayata geçirmiştir. Amaç, vergilendirme hizmetlerini en kısa zamandave en az maliyetle gerçekleştirerek tasarruf imkânını sağlamaktır. Ancak, bu uygulamaların söz konusu amaca hizmet kapsamında etkin, verimlive başarılı bir şekilde işleyebilmesi adına gerekli olan politikalar veplanlamalar e-vergi uygulamalarında bazı olumsuzlukları beraberindegetirmektedir. Bu kapsamda e-vergi uygulamalarında yaşanılan sorunlarçalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır.