Girişimcilik Eğilimlerinin Bazı Demografik Özellikler Yönünden İncelenmesi: MeslekYüksekokulu Öğrencileri Üzerinde Görgül Bir Araştırma


ERÇELİK M. A., MENGEŞ E.

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.5, pp.418-429, 2019 (Peer-Reviewed Journal)