VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF THE TURKISH ADAPTATION OF THE DIGITAL ADDICTION SCALE FOR TEENAGERS (DAST) Gençler için Dijital Bağımlılık Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


ÇELİK O. T., TUNÇ Y., CANDEMİR B., KAPKIN İÇEN B., AÇAR D.

İnönü üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, vol.11, no.3, pp.1715-1728, 2023 (Peer-Reviewed Journal)