Evaluation of Life Study Course Basic Life Skills and Objectives According to Teacher's Opinions


YILDIRIM G.

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.26, no.52, pp.168-184, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 26 Issue: 52
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Buca Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.168-184
  • Hakkari University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this research is to determine the distribution of basic life skills in the 2018 life studies curriculum (LSC) according to the objectives and the level of reaching the goals of the LSC curriculum implemented in the 2018-2019 academic year, according to the opinions of the classroom teachers. In the research, document analysis method was used to determine the distribution of basic life skills in the 2018 LSC according to the objectives. Survey method was also used to evaluate the objectives according to the teachers' opinions. The data were collected through online questionnaires with the participation of 294 teachers. In the analysis of the research data, while basic life skills and objectives distributions were examined with descriptive analysis, descriptive statistics were used for the questionnaires. As a result of the research, it was concluded that 126 of the 148 objectives in the 2018 LSC were compatible with basic skills, but 22 of them were not compatible with the basic life skills specified in the program. However, it was determined that 126 objectives are not equally distributed to basic life skills. In addition, some skills are located at only one grade level, while some skills are only at two separate grade levels. However, according to classroom teachers, the objectives are generally at a medium level at the first, second and third grade levels. In order to support the completion of this education training, the achievements for basic education should be high at every grade level and the conditions for training them should be created.
Bu araştırmanın amacı, 2018 hayat bilgisi öğretim programındaki temel yaşam becerilerinin kazanımlara göre dağılımını ve 2018-2019 öğretim yılında uygulanan hayat bilgisi öğretim programı kazanımlarının amacına ulaşma düzeyini sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre belirlemektir. Araştırmada 2018 hayat bilgisi öğretim programındaki temel yaşam becerilerinin kazanımlara göre dağılımını belirlemek için doküman taraması yapılmış; kazanımların öğretmen görüşlerine göre değerlendirilebilmesi için de tarama yöntemi kullanılmıştır. Veriler, internet üzerinden gönderilen anketler yoluyla 294 öğretmenin katılımıyla toplanmıştır. Temel yaşam becerileri ve kazanım dağılımları nitel analiz yöntemlerinden betimsel analiz, anketlerle toplanan veriler de betimsel istatistiklerle analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda 2018 hayat bilgisi öğretim programındaki 148 kazanımdan 126’sının temel beceriler ile uyumlu olduğu; ancak 22 kazanımın programda belirtilen temel yaşam becerileri ile uyumlu olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte 126 kazanımın ise temel yaşam becerilerine eşit dağılmadığı belirlenmiştir. Ayrıca bazı beceriler sadece bir sınıf düzeyinde yer alırken bazı beceriler yalnızca iki ayrı sınıf düzeyinde yer almaktadır. Bununla birlikte sınıf öğretmenlerine göre kazanımlar bir, iki ve üçüncü sınıf düzeylerinde genel olarak orta düzeyde kazandırılmaktadır. Bu kapsamda ilkokul çocuğunun gelişimini destekleyecek temel yaşam becerileri için hazırlanan kazanımlar her sınıf düzeyinde eşit olarak yer almalı ve bunları yüksek düzeyde kazandıracak koşullar oluşturulmalıdır.