EDEBÎ TÜRLER VE TARZLAR BAĞLAMINDALÂRENDELİ HAMDÎ NİN LEYLÂ İLE MECNÛN MESNEVİSİÜZERİNE BİR İNCELEME


KINAY N.

erzincan üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi, vol.3, no.3, pp.257-270, 2016 (Peer-Reviewed Journal)