Examine of Reflective Thinking Skill toward Problem Solving of Talent Students: A Sample of Gümüşhane


Kaplan A., DORUK M., Öztürk M.

BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.12, no.23, pp.415-435, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 23
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.415-435
  • Hakkari University Affiliated: Yes

Abstract

The purpose of this study was examining talents’ reflective thinking skill toward problem solving. Mixed method design used in this study. The sample for the quantitative part of the study was the population of talents students (n=31) Gümüşhane city in 2013-2014 academic years. Whereas qualitative part of this study we selected six talents students to quantitative data analysis. The results of this study show that talents students have got reflective thinking skill toward problem solving. When examine of subscale which is questioning, reasoning and evaluation seen talents students commonly used reasoning and evaluation skills, however they use questioning less than them
Bu çalışmanın amacı üstün yetenekli öğrencilerin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerilerini incelemektir. Çalışmada karma araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Çalışmanın nicel kısmındaki katılımcılar 2013-2014 Eğitim öğretim yılı güz döneminde Gümüşhane ilinde öğrenimine devam eden 31 üstün yetenekli öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmanın nitel kısmı ise bu öğrenciler arasından problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerilerine göre seçilen altı üstün yetenekli öğrenci ile yürütülmüştür. Çalışma sonucunda, çalışmaya katılan üstün yetenekli öğrencilerin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerilerinin "çoğu zaman" düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin problem çözme süreçlerinde nedenleme ve değerlendirme becerilerini yoğun bir şekilde kullanmalarına karşın sorgulama becerilerini daha az kullandıkları tespit edilmiştir