Epizyotomi Yapılan Primipar Kadınlarda Kullanılan İki Farklı Yöntemin İyileşme Sürecine Etkisi: Randomize Kontrollü Bir Çalışma, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.5, ss.305-305, 2018 (Link)


GÜNER S., ÇETİNTAŞ ÖNER S., ÇEBER TURFAN E., KARACA SAYDAM B., ERGENOĞLU A. M.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.5, pp.305, 2018 (Peer-Reviewed Journal)