TARİHÎ METİNLERDE NEZAKET ÇALIŞMALARI: HAMZANÂME ÖRNEĞİNDE ETKİLEŞİM TEMELLİ BİR YAKLAŞIM


ARGUNŞAH M., ÖLÇÜ DİNÇER Z.

INTERNATIONAL JOURNAL OF TURKIC DIALECTS RESEARCH, vol.8, no.1, pp.9-20, 2024 (Peer-Reviewed Journal)