Diplomatic history in the Ottoman empire from founding to decadence and heritage to Turkey


Kodaman T., Akcay E. Y.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.0, no.22, pp.75-92, 2010 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Diplomacy is to continue the relationships between states peacefully. In other words, Itis art of the sustaining the International Relations. As the diplomacy developed by oneselfdifferently, it developed in Ottaman Empire. Ottoman Empire that initially used to ad hocdiplomacy, used the permanent diplomacy when it began to weak and began to lose the lands.Namely Ottoman Empire used to diplomacy to stay alive. Nevertheless although this situationhasn’t ensured the benefit to Ottoman Empire, it heritaged many states that establishedOttoman Empire’s lands after Ottoman Empire. This article examines that developing of thediplomacy, diplomacy in Ottoman Empire and heritage to Turkey.
Diplomasi, devletler arasındaki ilişkilerin barışçıl yollarla yürütülmesidir. Diğer birdeyişle, Uluslararası İlişkileri yürütme sanatıdır. Kendi içinde farklı şekilde gelişen diplomasi,Osmanlı Devleti’nde ilginç bir süreç izlemiştir. Başlangıçta ad hoc diplomasiyi kullananOsmanlı Devleti, zayıflamaya başlayıp toprak kaybetmeye başlayınca sürekli diplomasiyikullanmaya başlamıştır. Yani Osmanlı Devleti diplomasiyi hayatta kalmak için kullanmıştır.Yine de bu durum Osmanlı Devleti'nin yıkılmasını engelleyememiştir. Diplomasi, OsmanlıDevleti'ne fayda sağlamasa da kendisinden sonra topraklarında kurulan pek çok devletleremiras bırakmıştır. Bu makale, diplomasinin gelişimi, Osmanlı Devleti’nde diplomasiyi veTürkiye’ye mirasını incelemektedir.