Aşiret ve Siyaset İlişkisinin Gömülü Kuram Bağlamında Analizi: Van Örneği


Korkmaz E.

Şarkiyat İLMİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.16, no.1, pp.30-54, 2024 (Peer-Reviewed Journal)