"Bütüncül ve Eleştirel Din Felsefesi"


GÜNDOĞAN S.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, pp.261-265, 2013 (Peer-Reviewed Journal)