Türkiye Aile Yapısının Geleceğine Yönelik Çıkarımların Değerlendirilmesi


DURAN R.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.1, pp.147-164, 2022 (Peer-Reviewed Journal)