Gender in Kurdish Lullabies


suvağci i.

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.3, pp.763-770, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Studies on the relationship between women and folklore have been increasing in the Kurdishfolklore. In these studies, more emphasis is placed on the representation of women and they areromanticized as the primary gender. Among these studies, lullabies are least studied folklore type.We wanted to draw the attention to this issue. We have examined how Kurdish lullabies can beevaluated within the framework of gender. We have found that women are included as an objectand repeat gender roles in Kurdish lullabies. Although the producer and performer are womenthemselves, the unique voice of the woman is’nt heard mostly because of the repetition ofpatriarchal values. However, she strives to establish a national memory in the minds of children.
Di folklora Kurdî da lêkolînên li ser têkilîya folklor û jinê zêde dibin. Lê ew bêhtir li ser temsîlîyeta jinê disekinin. Jin wekî zayenda seretayî tê romantîzekirin. Yek ji cureya herî kêm lêkolîn li ser hatîne kirin lorî ne. Lewma me xwest bala lêkolîneran bibin li ser vê mijarê. Mirov dikare lorîyên Kurdî di çarçoveya zayenda civakî da çawa binirxîne? Me dît ku di lorîyên Kurdî da jin wekî bireserekê cih girtîye, wê erkên zayenda civakî dubare kirine. Herçend hilberîner û îcrakarên wan jin bixwe ne di lorîyan da ji ber dubarekirina nirxên pederşahîyê bi gelemperî dengê jinê yê xwemal nayê bihîstin. Dîsa jî jinê hewl daye di hişê zarokan da bîreka neteweyî ava bike.