Determination of Effects of Characteristic Drop Diameter at the Pulverising and Rate of Foaming in the Tank of Some of the Spreader and Adhesive


Toraman M. C., BAYAT A.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.26, no.3, pp.308-318, 2016 (Scopus) identifier identifier

Abstract

In this study, ten surfactants with different contents were recommended concentration in order to determine their effects to constitute characteristic diameter of contact and due to the mixing potential foaming rates. Mixtures with surface tensions of the surfactant mixture at a constant pressure (300 kPa) has proved to be inversely proportional related to the drop size. In general, the range of drop sizes obtained small size pulverized. Considering the foaming mixture ratio. The highest amount of foam into Adımel+, Pro-vet and Sil-fert were shown to produce the additive.
Bu araştırmada farklı marka ve içerikli on adet yayıcı-yapıştırıcının önerilen konsantrasyonlarda karekteristik değme çapları ve karıştırma nedeniyle oluşacak potansiyel köpüklenme oranları belirlenmiştir. Yayıcı- yapıştırıcı karışımların yüzey gerilimleri ile karışımların sabit basınçta (300 kPa) damla büyüklüğü ile ilişkili orantılı olduğu anlaşılmıştır. Genel olarak damla boyutları ince pülverizasyon aralığında elde edilmiştir. Karışımların küpüklenme oranı dikkate alındığında, en yüksek köpük miktarını Adımel+, Pro-vet ve Sil-fert katkı maddelerinin ürettiği görülmüştür.